10 Keutamaan Sholawat Kepada Rasulullah SAW
yang dibawa Rasulullah SAW

Date

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Daftar Isi

Terdapat banyak keutamaan sholawat kepada Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassalam, apa sajakah keutamaannya sahabat?

Bersholawat secara bahasa berarti doa. Makna Allah SWT bersholawat atas Nabi Muhammad adalah pujian Allah SWT di hadapan para malaikat-Nya. Makna Sholawatnya malaikat dan manusia kepada Nabi SAW adalah doa permohonan agar Allah SWT memuji dan memuliakan beliau SAW di dunia dan akhirat.

10 Keutamaan Sholawat

Keutamaan Sholawat

Pertama, salah satu bagian dari perintah Allah SWT

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (QS. Al-Ahzab: 56)

Kedua, Allah akan bersholawat kepada hambaNya yang bersholawat kepada Nabi SAW sebanyak sepuluh kali dan dihapuskan sepuluh kesalahannya serta ditinggikan baginya sepuluh derajat di surga kelak.

Rasulullah SAW bersabda, artinya: “Barangsiapa bersholawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersholawat kepadanya sepuluh sholawat, menghapus darinya sepuluh dosa dan mengangkat derajatnya sepuluh derajat.” (HR. Nasa’I dan Ahmad)

Maksud dari Allah bersholawat atas seorang hamba bahwa Allah akan memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat-Nya sebanyak sepuluh kali pujian.

Ketiga, sholawat adalah salah satu sebab mendapat syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang bersholawat kepadaku, di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.” (HR. Thobroni)

Keempat, sholawat salah satu sebab dihilangkannya kesedihan dan diampuni dosa

Ubay bin Ka’ab meriwayatkan: “Rasulullah SAW apabila telah berlalu dua pertiga malam, maka beliau bangun dan berkata: “Hai manusia, berzikirlah kalian kepada Allah, berzikirlah kalian kepada Allah. Pasti datang tiupan sangkakala pertama yang menghacurkan alam semesta. Lalu mengikutinya tiupan sangkakala kedua yang membangkitkan manusia. Kematian dan semua yang ada padanya pasti datang. Kematian dan semua yang ada padanya pasti datang’.

Ubay ra. berkata: “Wahai Rasulullah, aku ingin memperbanyak sholawat untukmu, berapa banyak aku harus bersholawat untukmu dari doaku?” Beliau ra. menjawab: “Terserah engkau.” Ubay ra. bertanya: “seperempat?” Beliau menjawab: “Terserah engkau. Jika engkau tambah, itu baik untukmu.” Ubay ra. bertanya lagi: “Kalau dua pertiga?” Beliau SAW menjawab: “Terserah engkau. Jika engkau tambah, itu baik untukmu.” Ubay ra. bertanya: ‘Kalau begitu aku jadikan doaku semuanya untuk bersholawat atasmu.’ Beliau menjawab: ‘Jika demikian, pasti akan dihilangkan kesedihanmu dan diampuni dosamu’.” (HR. Tirmidzi)

Kelima, sholawat membantu cepat terkabulnya doa

Keutamaan Sholawat

Umar bin Khottob ra. berkata:

“Doa seorang hamba tertahan di antara langit dan bumi, tidak terangkat ke langit sampai engkau bersholawat untuk Nabi.” (HR. Tirmidzi)

Keenam, membuat seseorang semakin dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW

Rasulullah SAW bersabda: “Perbanyaklah bersholawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya sholawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Siapa yang paling banyak sholawatnya, maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dariku.” (HR. Baihaqi)

Baca juga: Kemuliaan Rasulullah Rahmat Bagi Semesta Alam

Ketujuh, sholawat memberikan ketenangan

Hal ini dikarenakan sholawat termasuk zikir yang utama.

Allah SWT berfirman, artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra’d: 28)

Kedelapan, sholawat menjauhkan seseorang dari kehinaan

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hinalah seseorang yang ketika disebut namaku di dekatnya, tetapi dia tidak bersholawat kepadaku.” (HR. Tirmidzi dan Hakim)

Kesembilan, sholawat salah satu penyebab terhindar dari neraka

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang ketika disebutkan namaku di sisinya tetapi ia tidak bersholawat kepadaku, maka ia akan disampingkan dari jalan surga.” (HR. Thobroni)

Kesepuluh, sholawat adalah sebab dijauhkan dari penyesalan dan azab di akhirat

Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah satu kaum bermajelis namun tidak berzikir kepada Allah dan tidak juga bersholawat kepada Nabi mereka, melainkan akan jadi penyesalan bagi mereka. Jika Allah berkehendak, Dia akan menyiksa mereka, dan jika berkehendak, Dia akan mengampuni mereka.” (HR. Tirmidzi)

10 Keutamaan Sholawat yang Dapat Diketahui

Keutamaan Sholawat

Dengan bersholawat, Allah SWT memuliakan penyebutan nama Rasulullah SAW, memenangkan agama dan mengokohkan syariat yang beliau bawa. Sedangkan di akhirat, Allah SWT akan melipatgandakan pahala kebaikan Rasulullah SWT, memudahkan syafaat Rasulullah kepada umatnya dan menampakkan keutamaan beliau SAW di hadapan seluruh makhluk.

Sahabat, itulah 10 keutamaan sholawat yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi motivasi kita untuk lebih rajin bersholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat.

Wallahu’alam.

 

Referensi: Tim LBKI, Sholawat untuk Rosulullah SAW, 2019, Lembaga Buku Kecil Islami

More
articles