3 Makna Rahmat dalam Al-Quran dan hadist
Teladan di Bulan Ramadan

Date

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Daftar Isi

Setidaknya ada 3 makna rahmat dalam Al-Quran dan hadist, yang perlu diketahui. Rahmat, sebagai salah satu sifat Allah yang penuh kasih dan penyayang, memiliki makna mendalam dalam Al-Quran. Tiga aspek penting mengenai makna rahmat dalam Al-Quran adalah sebagai berikut.

3 Makna Rahmat dalam Al-Quran dan Hadist

Makna Rahmat dalam Al-Quran

1. Makna Rahmat dalam Al-Quran: Solusi dari berbagai macam persoalan hidup

Di antaranya surah Al Baqarah 157. Ada keterkaitan pada ayat 155 dan 156. Dan solusinya ada di ayat 157. Sabarnya pada ayat 156. Maka pada ayat 157 yaitu tentang rahmatNya.

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun”. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah: 155-157)

Rahmat yang pertama adalah solusi berbagai macam masalah kehidupan, seperti kegelisahan, kesulitan dalam rumah tangga, takut akan rasa lapar, kekurangan harta, ditimpa sakit, dsb. Dalam hidup kita pasti diuji, namun kata Allah adalah yang pertama harus dilakukan yaitu sabar dulu. Mohon kepada Allah agar diberi kesabaran.

Baca juga: 9 Keutamaan Sedekah yang Menuai Berkah!

2.    Makna Rahmat dalam Al-Quran: Ampunan dari dosa yang berlebih

Keutamaan Kandungan Surat Al Fatihah

Sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 53.

Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Setiap manusia pasti pernah berbuat salah atau dosa. Boleh jadi yang menghambat rezeki itu adalah dosa, yang menghambat perbuatan baik itu dosa. Maka yang terbaik adalah datang ke masjid dan dirikan shalat. Karena itu Allah SWT amat mencintai pelaku maksiat yang ingin bertaubat, statusnya naik lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tentang Rahmat Allah. Karena itu jika salah, jangan pernah merasa malu untuk kembali meminta kebaikan kepada Allah SWT.

3.  Makna Rahmat dalam Al-Quran: kasih sayang yang memudahkan jalan-jalan kehidupan baik dunia hingga akhirat.

Makna Rahmat dalam Al-Quran

Semua pasti ingin dapat kemudahan. Kasih Allah yang memberikan kemudahan disebut dengan Rahman. Kasih Allah yang memberikan kelapangan akhirat disebut dengan Rahim. Itu kita baca setiap hari dalam Bismillahirrahmanirrahim. 

Maka ketika masuk ke dalam masjid, mintalah kepada Allah.”Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni semua dosa, sesungguhnya Dialah Zat Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka, kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datangnya azab kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan.” (QS az-Zumar [39]:53-54)

Memahami 3 Makna Rahmat Allah dalam Al-Quran untuk Kehidupan
makna rahmat dalam al-quran

Melalui tiga aspek makna rahmat dalam Al-Quran tersebut, kita dapat memahami bahwa rahmat Allah melibatkan solusi atas segala permasalahan hidup, ampunan atas dosa yang berlebih dan tentang kasih sayang Allah SWT. Menyadari akan rahmat Allah SWT ini menginspirasi umat Islam untuk senantiasa bersyukur, bertaqwa, dan menjalani kehidupan dengan penuh rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Rahmat Allah adalah cahaya yang menerangi hati dan memberikan makna sejati bagi kehidupan umat manusia.

 

More
articles