Kumpulan Ayat Tentang Perintah Berbakti Pada Orang Tua dalam Al-Quran
Perintah Berbakti pada Orang Tua

Date

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Daftar Isi

Banyak ayat tentang perintah berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran. Dalam agama Islam, menghormati dan mendoakan kedua orang tua adalah salah satu tugas dan tanggung jawab paling mulia. Al-Quran, kitab suci umat Islam, mengandung banyak ayat yang mengajarkan untuk mendoakan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang dan penghormatan.

Kumpulan Ayat Tentang Perintah Berbakti Pada Orang Tua

Berikut adalah beberapa ayat tentang perintah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua:

4 Ayat Tentang Perintah Berbakti dalam Al-Quran

1. Surat Al-Isra (17:24):

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. (QS. Al-Isra [17]: 24)

Ayat ini mengajarkan kita untuk merendahkan diri di hadapan kedua orang tua dan memohon kepada Allah SWT agar memberikan rahmat dan kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka telah memberikannya kepada kita ketika kita masih kecil.

2. Surat Luqman (31:14):

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Luqman [31]: 14)

Ayat ini memberikan pesan kuat tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menjauhi perbuatan yang menyekutukan Allah. Ini juga mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dalam kehidupan dunia.

3. Surat Al-Ankabut (29:8):

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Ankabut [29]: 8)

Ayat ini menekankan pentingnya bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua atas kasih sayang dan pengorbanan mereka selama kita masih bayi hingga dewasa.

Baca juga: Sedekah atas Nama Orangtua yang Telah Wafat

4. Surat Al-Ahqaf (46:15)

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (QS. Al-Ahqaf [46]: 15)

Ayat ini menggambarkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan merendahkan diri di hadapan mereka.

Ayat Tentang Perintah Berbakti Pada Orang Tua, Wujud Cinta dan Penghormatan

Mendoakan kedua orang tua adalah cara yang sangat baik untuk mengekspresikan cinta, penghormatan, dan rasa syukur kita kepada mereka, sekalipun mereka sudah tiada. Doa juga merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam, dan dengan berdoa untuk kedua orang tua, kita memohon kepada Allah SWT untuk memberikan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada mereka. Adab yang baik kepada kedua orang tua adalah salah satu cara terbaik untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat.

Setelah mengetahui ayat tentang perintah berbakti pada orang tua, sahabat bisa mengamalkannya, Sahabat juga masih bisa berbakti kepada orang tua dengan sedekah atas namanya.

More
articles