Pentingnya Zakat Infak dan Sedekah
mengapa muslim perlu berzakat?

Date

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Daftar Isi

Seberapa pentingnya zakat infak dan sedekah?

Banyak keberkahan dari sedekah, di antaranya menolak bala, menyembuhkan penyakit, dsb. Sedekah itu obat dari segala penyakit. Sedekah itu pahalanya luar biasa. Berkah sedekah itu hapuskan dosa-dosa mereka.

Allah SWT berfirman, artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92)

“Bukan hanya masalah infak, jangan infak dari sisa uang. Tapi keluarkanlah dari harta yang kita sendiri mencintainya. Allah SWT kelak akan berikan balasan pula dengan apa yang kita cinta.” ujar Syekh Hussein Jaber.

Dalam hadist qudsi disebutkan, “Yaa Ibna Adam, anfik unfik alaik”. Artinya: Wahai anak cucu Adam, infaklah kamu, maka Aku (Allah SWT) akan menginfaki untukmu.

Segerakan Kebaikan!

Pentingnya Zakat Infak dan Sedekah

Harta kita sesungguhnya sangat terbatas, tapi jika kita infak di jalan Allah SWT. Maka Allah SWT langsung Yang Maha Kaya yang akan membalasnya. Jangan sampai ketika kematian datang, baru meminta agar kematian ditunda sebab ingin bersedekah. Allah SWT berfirman, artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?” (QS. Al-Munafiqun: 10)

Sudah lewat jika tiba waktunya ajal, namun ingin bersedekah. Maka sedekahlah ketika dalam keadaan sehat.

Allah SWT berfirman, artinya: “…(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah: 3)

Hidup harus berbagi. Ayat di atas menjelaskan bagaimana keharusan kita berbagi. Allah SWT menggandeng antara shalat dan infak. Ketika Allah menyebutkan orang bertakwa, cirinya adalah mereka beriman kepada yang gaib. Namun iman harus dibutktikan dengan shalat. Shalat juga harus dibuktikan dengan infak. Infak di sini adalah zakat.

Pentingnya Zakat Infak dan Sedekah

Pentingnya Zakat Infak dan Sedekah

Pentingnya Zakat Infak dan Sedekah untuk Mensucikan Harta

Allah SWT menjelaskan tentang pentingnya zakat, infak dan sedekah. 3 istilah yang saling terkait. Kalau zakat dari zaka yuzaki. Zakat artinya membersihkan, bahwa tidak semua yang kita makan tidak semuanya menjadi makanan energi tapi ada pula kotoran. Zakat adalah membersihkan kotoran harta. Maka ayo bersihkan penghasilan dengan membayar zakat. Dengan zakat, maka itulah harta yang paling bersih.

Baca juga: Ayat Tentang Perintah Mengambil Zakat

Dengan zakat seorang menjadi bahagia. Banyak orang tidak mau bayar zakat, akibatnya ia menjadi rusak hidupnya. Sekalipun hartanya banyak ia masih suka korupsi.

Pentingnya Sedekah Sebagai Bukti Keimanan

Pentingnya Zakat Infak dan Sedekah

Sedekah asal dari kata as-sidq yaitu jujur. Betapa jujur ini bagian daripada keimanan. Allah SWT memastikan betapa kata sedekah merupakan bukti kejujuran iman. Ketika seseorang tidak mau bersedekah berarti ia telah menyembunyikan hak orang lain di dalamnya. Ia tahu ada hak orang lain supaya dibagikan, namun karena ia tidak jujur akhirnya ia tidak berbagi.

Pentingnya Infak untuk Berbagi Kepada yang Lain

Pentingnya Zakat Infak dan Sedekah

“Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan istilah infak. Penghasilan kita jangan ditutup biarkan ia mengalir dari pintu yang lain. Jika pendapatan dialirkan maka itulah infak, berbagi kepada yang lain. Betapa kita hendaklah berbagi. Orang yang suka berbagi, ia memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ketika ia membahagiakan orang lain, maka ia pun akan dibahagiakan.” Nasihat Dr. Amir Faishol Fath, MA dalam kultumnya.

More
articles